Philip Kitcher

keynote speaker

The Centrality of the ArtsFöstudagur 10. febrúar  February 10th
L223 - Svarti salur
14:00 - 15:00
Lengd: 60 mínútur
Tungumál: enska
Fryirlestur með spurt og svarað Þótt margir efist um hugmyndina um framfarir í list, eiga framfarir sér stað í listum á alveg sama hátt og í vísindum: nokkurn veginn þannig að fyrir tilverknað hennar safnast smám saman upp úrræði til að bæta líf fólks. Augljósasta framlag vísindanna felst í hagnýtum gæðum: betrumbótum í landbúnaði, læknisfræði og því hagræði í daglegu líf sem þau gera mögulegt. Framlag listar liggur á öðru sviði: í því hvernig hún auðgar mannlega reynslu og auðveldar okkur að henda reiður á okkur sjálfum, veröld okkar og lífi.

Í fyrirlestrinum verða leidd að því rök að þessi ávinningur listarinnar sé að mörgu leyti nær grundvelli mannlegrar tilvistar. Sem neytendur listar er aðrir hafa skapað, verður reynsla okkar þróttmeiri, ánægjulegri og samþættari í kerfi. Í gegnum kynni okkar af listaverkum verðum við nokkru nær um hver við erum og hvaða markmið við viljum setja okkur. Hver kynslóð þarf að læra hvernig best er að nýta þá arfleifð sem listrænir leiðangrar fyrri tíma hafa fært okkur, og verður að skapa ný verk sem hæfa síbreytilegum lífsaðstæðum fólks.  Stundum krefjast slíkar breytingar nýrra listgreina.

Að læra að skapa verk sem tjá okkar eigin smekk kemur að gagni við að glöggva okkur á eigin einstaklingseðli. Það er líka oft uppspretta ánægju og gleði. Að endingu árétta ég miðlægt hlutverk listar í menntun ungs fólks.


Philip Kitcher er John Dewey prófessor emeritus í heimspeki við Columbia-háskóla og höfundur meira en tuttugu bóka um heimspekileg efni, allt frá vísindaheimspeki, siðfræði og stjórnmálaheimspeki til heimspeki menntunar og heimspekilegra greininga á bókmennta- og tónverkum. Hann situr í Bresku akademíunni og Amerísku lista- og vísindaakademíunni, auk þess að vera meðlimur í Ameríska heimspekifélaginu. Meðal verðlauna sem hann hefur hlotið eru Prometheus Prize fyrir að færa út mörk vísinda og heimspeki, Hempel Award fyrir ævistarf sitt í vísindaheimspeki og Rescher Medal fyrir kerfisbundna heimspeki.The Centrality of the ArtsFriday February 10th
L223 - Black box
2 - 3 PM
Duration: 60 min
Language: English

Lecture with Q&A


Although many people question the idea of progress in the Arts, the Arts make progress in just the way the Sciences do: they supply a roughly cumulative set of resources for making human lives get better. The most obvious contributions of the Sciences lie in their practical benefits: the improvements in agriculture, medicine, and ease of daily living they make possible.  The contributions of the Arts lie elsewhere: in their enrichment of human experience and in the ways they help us make sense of ourselves, our world, and our lives.

This lecture will argue that these accomplishments are, in many ways, more fundamental to human existence.  As consumers of the art produced by others, our experiences become more vital, more satisfying, and more systematically connected.  Through our encounters with works of Art, we discover much about who we are, and what goals we wish to set for ourselves.  Each generation must learn how best to use the legacy previous artistic ventures have given us, and must create new works adapted to the changing conditions in which people live.  Sometimes those changing conditions demand new genres.

Learning to create works that express our own tastes helps us discern our own individuality.  It is also often a source of satisfaction and joy.  I shall conclude by emphasising the centrality of the Arts to the education of the young.


Philip Kitcher, John Dewey Professor of Philosophy Emeritus at Columbia University, is the author of more than twenty books on philosophical topics, ranging from the philosophy of science, ethics and political philosophy, to the philosophy of education and philosophical studies of literary and musical works.  He is a Fellow of the British Academy and of the American Academy of Arts and Sciences, as well as being a member of the American Philosophical Society.  Among his awards are the Prometheus Prize for expanding the frontiers of science and philosophy, the Hempel Award for lifetime achievement in the philosophy of science, and the Rescher Medal for systematic philosophy.